Cuma günü okunacak dua: İsmi Azam duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

Cuma günü okunacak dua: İsmi Azam duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

Haberentel.com - İsmi Azam duaları hangileridir? İsimlerinin sıfatlarına sığınarak Allah’a dua etmek, tüm kötülüklerden korunmak ve arzuların yerine gelmesi için yapılan duadır. İçtenlikle ve Allah’ın merhametine sığınarak yapılırsa her kapıyı açacağına inanılmaktadır. Cuma günü okunacak dua: İsmi Azam duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? Özellikle Cuma günleri Cuma namazı saatinde okunursa duanın Allah katında ret olunmayacağına inanılır. İsmi Azam dualarının Arapça ve Türkçe okunuşları...

İsmi Azam duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir?

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”

İSMİ AZAM DUASI TÜRKÇE MEÂLİ

“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.” İsmi Azam, Allah'ın 99 isminden en kıymetli olanlardır. Bu isimlerin yüceliğine inanarak ve sığınarak Allah'a dua edildiği takdirde tüm kapıların açılacağı rivayet edilmektedir. Allah'ın hangi isimlerinin ismi azamı oluşturulduğu kesin olarak bilinmese de alimlerin aktardıklarına göre kabul edilen bazı ismi azam duaları bulunmaktadır. Peki gerçek ism-i azam duaları hangileridir? İsmi Azam, kelime anlamı olarak isimlerin en büyüğü, en yücesi anlamına gelmektedir. Allah’ın varlığını ve yüceliğini ifade etmek için 99 ismi bulunur. Bu isimlerin en kıymetli ve en yüce olanları da İsmi Azam olarak adlandırılır. Allah’ın İsmi Azam olan isimlerinin hangisi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bazı rivayetlere göre ismi azam olan Allah’ın isimleri şöyledir: El-Rahman: Kainattaki tüm canlılara merhamet eden, şefkat gösteren El-Rahim: Merhamet sahibi, verdiği nimetlere şükreden müminlere daha çok mükafatlandıran El-Mennan: İnsanlara iyilikte ve lütufta bulunan El-Vahid: Eşi benzeri olmayan, tüm noksan sıfattan münezzeh El-Samed: Tüm varlıkların O’na muhtaç olduğudur El-Hayy: Ebedi hayat sahibi El-Kayyum: Zarar görmeyen, sürekli var olan

İSMİ AZAM DUASININ FAZİLETLERİ

Dua ederken Allah’ın isimlerine sığınarak dua edilmesi Araf Suresi 180. Ayetinde şöyle açıklanmaktadır: ‘En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.’ Rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bir Cuma günü mescitte namaz kılarken bir zat ismi azam duasını eder. Namazdan sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: ‘Aranızdan biri bugün öyle bir dua etti ki, kim o duayı yaparsa istedikleri Allah tarafından kabul edilir.' şeklinde rivayet edilir.

HADİS-İ ŞERİFLERDE İSMİ AZAM DUASI

Peygamber Efendimiz (s.a.s), ismi azamın hangisi olduğunu net olarak bildirmeyerek, ümmetin Allah’ın her ismine hürmet edip sığınmasını istemiştir. İsmi azam dualarında insanlar, Allah’ın varlığını ve yüceliğini kabul ederek ve inanarak dua etmesi Allah katında çok kıymetli olduğu için Allah, bu kimselerin dualarını geri çevirmez. İsmi Azamla ilgili hadis-i şerifler: 1- Bu duâyı yapan Allah’ın İsm-i Âzam’ı ile dilekte bulunmuş olur. Allah, İsm-i Âzam’ı anılarak kendisinden talepte bulunulduğunda talebi yerine getirir, İsm-i Âzam’la duâ edildiğinde duâyı kabul eder. 2- Allah’ım! Senin Allah, âhad ve samed oluşunu, doğurmak, doğmak, dengi ve benzeri bulunmak gibi beşerî özelliklerden münezzeh bulunuşunu vesile edinerek senden talepte bulunuyorum

İSMİ AZAM DUALARI

1- Allahümme inni eselüke bi enneke enta allah-ul vahidul ehed es samed ellezi lemyelid velemyuled velemyekunleke küfüven ehed. Meali: O Allah’tır, birdir. Allah Samed’dir (bütün varlıkların doğrudan doğruya muhtaç olduğu ve başvurduğu, sıkıntılı anlarında ‘aman’ diye yalvarıp çağırdığı yegane varlıktır). Allah, doğurmamıştır, doğrulumamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur, olamaz da… 2- Allahümme la ilahe İllallah Entel mennanü bediuğuz semavati velarz zal celali vel ikram ya hayyu ya kayyumu inni es elüke Meali: Allah’ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Mennânsın, gökleri ve yeri yokken var edensin, celâl ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan, zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah’ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum. 3- Allahümme inni es’elüke ya alimel hafiyye, ve ya men-is-semau bikudretihi mebniyye, ve ya men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve ya men-iş-şemsü vel-kameru binuri celalihi müşrika ve mudıyye ve ya mukbilen ala külli nefsin mü’minetin zekiyye ve ya müsekkine ra’b-el-haifine ve ehl-et-takıyye, ya men havaicul-halki indehü makdıyye, ya men neca Yusüfe min rıkk-il-ubudiyye, ya men leyse lehü bevvabün yunadi vela sahibun yağşa ve la vezirun yu’ti ve la gayruhu rabbün yud’a ve la yezdadu ala kesretil-havaici illa keremen ve cuden ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve a’tini süali inneke ala külli şey’in kadir. Meali: Allahım Senden yalvararak diliyorum. Ey gizliyi bilen; Ey, Semâ kudreti ile bina edilen; Ey, yer izzeti ile döşenmiş olan; Ey; Celâlinin nuru ile Güneşi ışık saçıcı, Ayı da parlayıcı kılan; Ey, her inanmış temiz nefse teveccüh eden, Ey; korkanların, müttekilerin korkusunu sükûna erdiren; Ey, yaratıkların ihtiyaçları ve dilekleri indinde yerine getirilen; Ey, Yusuf’u kölelik boyunduruğundan kurtaran; Ey kullarının ihtiyaçlarını zatına arzetmek için araya bir vasıta koymayan, her dilek sahibinin müracaatlarını doğrudan doğruya kendisi dinleyen ve alıp veren bir vezîri olmayan Rab’bim Ey, kendisinden başka dua edilen bir Rab olmayan, dilek ve ihtiyaç sahiplerinin çokluğu Onun kerem ve cömertliğini arttıran Allah, Muhammed Aleyhissalatü Vesselama ve ehl-i beytine ve eshabına salat-ü selam etsin. Duamı kabul buyur, isteğimi ver çünkü sen, her şeye kadirsin.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.